שוחט פלאי

יום אחד הביאו הקצבים לעיר סַמְבּוֹר שור גדול וחזק. כה חזק היה השור, עד שאי אפשר היה לשחוט אותו, כי לא נתן השור להשכיבו על הארץ. ולהפילו בכוח אסור – שמא ייפצע השור וייפסל בשרו לאכילה. באו הקצבים אל רבי יצחק מסמבור וביקשו עצה. אמר להם הרב כי רק אדם אחד יכול לשחוט את השור, ושמו יצחק-אייזיק, שוחט מן הכפר זורָביץ.
נסעו הקצבים אל האיש ובקשו שישחט את השור. ואולם הוא התנכר אליהם ואמר: "מדוע באתם דווקא אלי? מעיר גדולה אתם, ויש בה הרבה שוחטים טובים ומומחים. שוחט כפרי פשוט אני. מה יכול אני לדעת, שהשוחטים אצלכם אינם יודעים?"
אבל הקצבים הפצירו בו ואמרו כי הרב הוא שציווה עליו לבוא. כששמע זאת, הסכים ונסע אתם. כשבאו אל השור, ניגש אליו השוחט מיד ולחש דבר מה באוזנו. אחר כך ביקש שיוליכו את השור אל הנהר דנייסטר, שם טבל את השור במי הנהר. אחר כך הניח השור את עצמו על הקרקע, והשוחט הכפרי שחט אותו.
כשסיים, אמר השוחט: "עכשיו כשהרב גילה אותי, למה לי חיים?"
נסע השוחט לביתו ונפטר מן העולם.