רגע אחד יקר

אמר רבי אברהם מרדכי מגור:
יהודי אחד ניצחני. כשנכנסתי פעם לחדרי, והנה יהודי ניגש אליי ומוסר לי פתקה ובה בקשה. אמרתי לו:
"האמן לי שאין לי פנאי אף רגע אחד."
ענה אותו יהודי ואמר:
"לי יש למעלה מעשרים שנה פנאי לטפל בבתי החולנית, ולרבי אין בשבילה אף רגע אחד?"