קשה להיות רבי

נושאים:

פעם אחת אכל המגיד מקוז'ניץ מקערה קטנה ומפוארת שהונחה לפניו. הוא ראה שהאנשים שהיו אתו קינאו בו והבין שהם מקנאים בו על כך שהוא רב.
הוא אמר להם: "אתם בוודאי חושבים כמה טוב להיות רב, אבל דעו לכם כי מי שהוא רב סובל סבל רב כי הוא שותף לצערו של כל עם ישראל." אחר כך הוא גם קילל את כל הרשעים שיהיו אדמו"רים.