קריאה פשוטה

אשרי מי שזכה לשמוע את הרבי "שַֹר שלום" מבֶּעלְז כשהוא קורא את מגילת אסתר בחג הפורים. כל השומע היה זוכה להתמלא ביראת שמים ובהתרגשות של קדושה.
פעם אחת, נסעו שני בניו של רבי שלום, רבי יהושע ורבי אליעזר, אל אביהם. יחד ביקרו ברוּז'ין, וכעת שבו אל בעלז, כדי לשמוע את קריאת המגילה מפי אביהם.
אך ביום שלפני פורים, בתענית אסתר, הגיעו האחים אל אכסניה אחת בכפר שעל אם הדרך. האחים ידעו כי לא יספיקו להגיע אל בעלז עד שייכנס יום הפורים, ונאלצו לשמוע שם את קריאת המגילה.
התעצב מאוד ר' אליעזר על שמוכרח היה לשמוע את המגילה מפי אדם פשוט. בקריאה זו לא חש דבר מן ההתרגשות הקדושה שהיה רגיל לה אצל אביו, בבעלז.
אבל אחיו, ר' יהושע, אמר: "שמחה גדולה שמחתי בקריאה פשוטה זו. הרי זו לי הפעם הראשונה שאני מקיים את מצוות קריאת המגילה כפי הנדרש, בלי שום מחשבות זרות. שהרי בכל שנה, כאשר אני שומע את אבינו קורא את המגילה, איני מתכוון כלל לקיים את המצווה. כל מילה היוצאת מפי אבא מתוקה כל כך, ויקרה היא לאין שיעור, עד שלא זכיתי מעולם לקיים את המצווה בפשטות. עתה זכיתי לכך!"