פיתויו של שבתאי צבי

פעם אחת, שנים רבות לאחר מותו, בא משיח השקר שבתאי צבי אל הבעל שם טוב וביקש שיתקן את נשמתו. ואולם הדרך לתיקון הנפש כרוכה בחיבור המוחלט עם החוטא – נפש בנפש, רוח ברוח ונשמה בנשמה. הבעש"ט התחיל לעסוק בכך בזהירות ובמתינות. ירא היה משבתאי צבי, כי רשע גדול מאוד היה האיש.
לאחר זמן, בעודו ישן, בא שבתאי צבי ופיתה את הבעש"ט והשליך אותו הרחק, עד לשאול תחתיות. כשבא לשם, הביט הבעש"ט וראה, כי הוא וישו הנוצרי נמצאים על לוח אחד.
לימים סיפר הבעש"ט כי היה במשיח השקר ניצוץ קדוש, אולם השטן לכד אותו ברשתו. לבעש"ט גם נודע מה הביא לנפילתו של שבתאי צבי – הגאווה והכעס.