עצה כנגד הגאווה

טרם פטירתו של הבעל שם טוב שאלו אותו תלמידיו מי יהיה להם רב ומורה אחריו.
אמר להם הבעש"ט: "סעו ובקשו בין צדיקי הדור, ושאלו אותם מהי העצה כנגד הגאווה. והאיש אשר ייתן לכם עצה ויאמר לכם עשו כך או כך – אל תבחרו בו.
אבל אם יאמר לכם – אין עצה כנגד הגאווה, אלא לבקש רחמים מאת הקדוש ברוך הוא שיסייע בידינו – בו תבחרו לכם כמורה וכרב."