סוס התפילה

לפני תפילת שחרית נוהג היה רבי שלום מפּרוֹהוֹביטש לצאת לטיול באוויר הצח כשהוא רוכב על סוסו. באותם הימים התגורר ר' שלום סמוך לרבי הזקן, רבי נחום מטשֶרנוֹבּיל, שהיה סבא של אשתו.
פעם אחת שאל ר' נחום את ר' שלום הצעיר: "אמור לי, האם זו הדרך הנכונה להתכונן לתפילה? בן-תורה צעיר שכמוך צריך לעיין לפני התפילה בספר 'עץ חיים' של האר"י הקדוש, ובכך להכין את עצמו לתפילת השחר!"
ענה לו רבי שלום: "אמשול לך משל. מעשה בצייר שביקר בארמון המלכות וצייר את יופיו והדרו של הארמון. והיה הצייר הולך ממקום למקום ומבקש למכור את הציורים שהכין.
פעם אחת הגיע אל אחד משרי המלכות וביקש למכור לו מציוריו.
אמר לו השר: 'ציורים אלה נאים וראויים לאזרחים הפשוטים, אבל אני נמצא בארמון המלוכה דרך קבע ורואה את יופיו מדי יום, אני לא צריך ציורים כדי להכיר את ארמון המלך'.
כך גם הספר 'עץ חיים' " – אמר ר' שלום – "אינו אלא ציור ותיאור של העולמות העליונים. טוב וראוי הוא למי שאינו מכירם, אך אני אינני צריך לכך".