סגולה לכל דבר

אמר רבי ישראל מרוז'ין:
"ידוע שמי שמדבר על הבעל שם טוב במוצאי שבתות זוכה לפרנסה טובה,
ומי שמספר על האחים רבי זושא מאניפולי ורבי ראלימלך מליז'נסק יזכה על ידי אחד מהם ליראת שמים, ועל ידי השני – לבנים.
ואני אומר: אמת נכון הדבר, טוב לו לאדם שיעסוק בסיפורי הצדיקים. אבל לאו דווקא בצדיקים האלה, ולאו דווקא במוצאי שבת קודש, ולאו דווקא למען סגולות אלו."