נס ההפיכה לחסיד

רבי מנחם מנדל מקוצק התעניין בדרכו של צדיק אחד, ושאל אחד החסידים שגר בסמוך לאותו צדיק מהם מנהגיו ואורח חייו. ענה לו החסיד: "אומרים עליו שהוא עושה נסים ונפלאות."
"באמת?" שאל הר' מקוצק, "האם הוא יכול לעשות נס ולהפוך אדם לחסיד?"