נסתדר בלי הרבי

פעם אחת בא אל המגיד מקוֹז'ניץ כפרי אחד עם אשתו וביקשו מהמגיד שיברך אותם שיזכו לילדים. ביקש מהם המגיד שיתנו לו נ"ב זהובים, שמניינים בגימטריה כמניין "בן". הסכים הכפרי לתת עשרה זהובים אך המגיד סירב.
מה עשה הכפרי? הלך לשוק ופרט עשרים זהובים למטבעות רבים של נחושת, ונתמלא שולחנו של המגיד מטבעות. אמר הכפרי למגיד: "ראה כמה רבות המטבעות ששמתי כאן!" אך המגיד לא רצה לברך עד שייתן לו הכפרי בדיוק נ"ב זהובים.
כעס הכפרי ואמר לאשתו: "קחי את הכסף. השם יתברך יעזור לנו גם בלי המגיד."
מיד אמר המגיד לכפרי כי דבריו נשמעו בשמים, ובזכותם יהיה לו בן זכר, מכיוון שסמך על השם יתברך בכל לבו.