משא ומתן מול השמים

פעם אחת בא לפני רבי פנחס מקוריץ איש צעיר שהיה חולה בחולי הריאה. בכל יום החמיר מצבו של האיש עד שאחזה בו שחפת מסוכנת. והאיש הלך להרבה צדיקים וקדושים שניסו לרפאו בתפילתם, אך לא באה לו הרפואה.
כשבא לפני ר' פנחס הבטיח לו הרבי שיחזור לאיתנו. לא עבר זמן רב והאיש אכן הבריא.
אחר כך אמר ר' פנחס: "אל תדמו בנפשכם כי מעלתי גדולה מכל אותם הצדיקים והקדושים שאיש צעיר זה ביקר אצלם ולא הועילה תפילתם. אלא שאני באתי כגנב במחתרת.
גם אני, כמו אותם הצדיקים ניסיתי תחילה להיכנס בתפילתי בשער הרפואה, אך סגרו הדלתות בפניי, כי לא הסכימו עמי מן השמים.
מה עשיתי, חתרתי חתירה אל שער הפרנסה, ומצאתיו שהוא פתוח לפניי בכל דלתותיו וחדריו, כי הסכימו מן השמים שיהיה לאיש פרנסה.
כעת שבתי אל שער הרפואה וטענתי – הלוא נאמר בתלמוד כי השובע והפרנסה ניתנים למי שזוכה לחיות, וכי מה טעם שיתברך אדם בשפע פרנסה אם נוטה הוא למות. כך נאלצו להסכים עמי גם בשער הרפואה, וכך הצלחתי במלאכתי."