מרכבת האל

אמר הבעל שם טוב:
מי שמספר בשבחי הצדיקים כאילו עוסק במעשה מרכבה.