מעשה ועשייה

פעם ביקשו מה"שָׂרָף", רבי אוּרי מסְטְרֶלִיסְק שיספר מעשה.
אמר להם ר' אוּרי: "אספר לכם 'מעשה':
כתוב במדרש – 'חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי' (תנא דבי אליהו רבה, פרק כה, א). מה משמעותה של חובה זאת? כיצד ניתן לעשות את המעשים שעשו אבותינו?
התשובה לכך היא שהמעשים שעשו אבותינו בעולם הפכו להיות תורה. הנה כמעט כל ספר בראשית אינו אלא מעשיהם של אבותינו, שהפכו להיות תורה.
ואם כך, צריכים גם אנו לגרום לכך שכל מעשה שנעשה יהפוך להיות תורה."