מותר להיות רב

רבי נפתלי מרוּפּשִיץ אמר: "אני בכלל לא רציתי להיות רב, מפני שחשבתי שהרבנות כרוכה בחנופה. תחילה חשבתי להיות בלן בבית המרחץ. אחר כך חשבתי להיות חוטב עצים, חייט או סנדלר. לבסוף הבנתי כי גם במקצועות אלה שולטים החנופה והשקר. אם כך, במה מקצוע הרבנות גרוע משאר המקצועות?"