מה לבש אברהם אבינו

איש אחד התחכם ושאל את רבי שמחה בּוֹנִים מפְּשׁיסְחַה: "אילו מלבושים לבש אברהם אבינו?"
ענה לו ר' שמחה בונים: "אברהם אבינו בדק אילו בגדים לובשים עובדי אלילים ולבש את ההפך."