לרדת אל העם?

נושאים:

מספרים שצדיק אחד, ייתכן רבי נפתלי מרופשיץ, היה אומר:
"אנשים תמיד מחפשים עלילות וחסרונות אצל הצדיקים הגדולים. מה פירוש הפסוק "וַיְקַנְאוּ לְמֹשֶׁה בַּמַּחֲנֶה לְאַהֲרֹן קְדוֹשׁ ה' " (תהלים קו, טז)?
היו מתלוננים על משה שהוא יושב בתוך אוהלו ולא יושב עם העם בַּמַּחֲנֶה ומלמד תורה; ועל אהרן, שהיה עובר אף בין הפחותים שבאנשים כדי לעשות שלום ביניהם, היו אומרים 'הכהן הגדול הצדיק צריך להיות קְדוֹשׁ ה' ופורש מן הציבור!'