לעשות רוח

אמר רבי יהודה צבי אייכנשטיין מרוֹדְזיל:
אבי, רבי משה, היה למדן גדול. חברו של אבי, רבי שמעון, הצטיין פחות מאבי בלימוד התורה, ועם זאת היתה בו רוח הקודש יותר מאבי.
ואני יודע ללמוד תורה יותר משניהם גם יחד, ואולם אין בידי אלא "רוח", בלי שום "קודש".