ללמוד מן התינוק

אמר רבי יצחק מוורקי:
שלושה דברים עלינו ללמוד מתינוק.
הדבר הראשון – כאשר הוא רעב, הוא בוכה. כך גם אנו – אם אין לנו פרנסה, עלינו לבכות על כך לפני השם.
הדבר השני – תינוק לעולם אינו מתבטל, וראוי שנלמד זאת.
והדבר השלישי – התינוק הוא חסר דאגות. גם אנחנו צריכים שלא לדאוג כלל רק להיות בשמחה, כמו תינוק.