להיות זושא

סמוך לפטירתו אמר רבי זוּשָא מאַניפּוֹלי:
"בעולם הבא לא ישאלוני: 'מדוע לא היית משה רבנו?'
אלא ישאלו – 'מדוע לא היית זושא?'"