להגביה את השמים

פעם אחת היה רבי יעקב מרַדְזימין אצל ידידו, רבי מֶנְדל מקוֹצְק. שאל אותו ר' מנדל:
"יעקב, אמור נא לי – לשם מה הניח הקדוש ברוך הוא את האדם בעולם?"
השיב ר' יעקב: "האדם נברא כדי שיתקן את נשמתו."
כששמע זאת הר' מקוצק, הרים את קולו ואמר: "יעקב! האם זה מה שלמדנו אצל הרבי שלנו, רבי שמחה בּוּנים מפְּשיסחָה? הרי למדנו כי האדם נברא כדי להגביה את השמים!"