להביט פנימה ולעצור הבכי

פעם אחת בא איש אחד לפני רבי חנוך הֶנִיך מאָלֶכְּסַנְדֶר, ובכה לפניו מאוד בשל צרה שבאה עליו.
השיב לו ר' חנוך הניך: "כשהייתי ילד קטן ולמדתי אצל ה'מלַמד', היה נער אחד שבכה בשעת לימודו. אמר לו המלמד: 'אָז מֶען קִיקְט אָרַיְן וַיְיְנט מֶען נִישְׁט', כשאדם מביט לתוכו פנימה אין הוא זקוק לבכי."