לא הכל בבת אחת

פעם אחת שוחחו חסיד טשרנוביל וחסיד קוצק, וכל אחד מהם סיפר על מנהגי החסידות שלו.
אמר חסיד טשרנוביל: "אצלנו נשארים ערים לאורך כל הלילה שלפני יום שישי. ביום שישי כל אחד נותן צדקה לפי יכולתו, ובשבת אומרים את כל ספר תהלים."
אמר חסיד קוצק: "אצלנו נוהגים אחרת. אנחנו ערים כל הלילות ונותנים צדקה בכל פעם שעני מזדמן אלינו ובכל עת שיש לנו כסף, אבל אין בכוחנו לומר בפעם אחת את ספר תהלים שדוד המלך עמל עליו כל חייו, לכן אנחנו אומרים מתוך כוונת הלב רק כמה מזמורים או אפילו פסוקים בודדים."