לא כל הנוצץ זהב

נושאים:

אמר רבי אלימלך מלִיזַ'נְסְק:
לא כל הנוצץ – זהב.
יש עץ שנרקב ומאיר באישון לילה.