לאסוף את החטאים מהתשליך

רבי נפתלי מרוּפּשיץ עשה את ראש השנה אצל רבו, רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ, החוזה מלובלין.
כאשר הלך החוזה עם חסידיו לתשליך בנהר כנהוג, איחר ר' נפתלי ולא הצטרף אליהם.
בחזרתם ראו אותו רץ אל הנהר. אמרו לו: "הרי הרבי כבר בדרכו בחזרה מן הנהר, ומה טעם יש בריצתך?" ענה להם ר' נפתלי: "אני רץ לקחת את העבֵרות שהרבי השליך אל הנהר."