כמה אפשר להתווכח

בערב יום הכיפורים הלך רבי נפתלי מרוּפּשִיץ לשוק, וביקש מאישה אחת מנשות הגויים שתארוז עבורו אגודה גדולה של צנון. לאחר שארזה האישה את הצנונים לאגודה אחת התגלע ויכוח ביניהם. האישה טענה כי יש באגודה ארבע עשרה חתיכות ירק, והרבי טען כי אין באגודה אלא שלוש עשרה בלבד. זמן רב נמשך הוויכוח. לבסוף אמר ר' נפתלי: "ריבונו של עולם, ראה כי אני רוצה – היא זו שאינה מסכימה. ומה אוכל לעשות?"
אז פנה משם והלך אל בית הכנסת, והתחיל לומר את תפילת "כל נדרי".