כיסא בבית דין של מעלה

אמרו חסידים:
מפני מה נפטר רבי אורי צבי מסְטְרֵלִיסְק, המכונה "השָׂרָף"?
הוא נקרא לבית דין של מעלה כדי שיחליף בהרכב הדיינים את רבי יחיאל מִיכְל מזְלוֹטשׁוֹב. ומדוע?
כיוון שר' יחיאל מיכל מחמיר היה על כל מי שחטא ופגם בבריתו, והוציא זרעו לבטלה. הוא עצמו נולד בקדושה מהורים צדיקים וטהורים – בשל כך החמיר גם על אחרים. כיוון שראו זאת בשמים, העבירו אותו מתפקידו וקראו ל"שרף" שיחליף אותו. השרף היה בנם של אנשים פשוטים שלא הקפידו במצוות כל כך, ולכך יכול היה ללמד זכות על החוטאים.