כולנו שווים

היהודי הקדוש מפשיסחה היה מגדולי תלמידיו של החוזה מלובלין ואף שימש בעצמו רבי. פעם אחת עמד "היהודי" בין החסידים הרבים שנדחקו עמו סביב החוזה. חסיד אחד נשען בלי משים על "היהודי" בתוך הצפיפות והדוחק. לפתע הבין החסיד כי הוא דוחף ולוחץ את "היהודי". נבהל החסיד ונרתע לאחוריו.
ראה "היהודי" את בהלתו ואמר לו בנחת: "אל תיבהל בני, כי לפני מורנו החוזה כולנו שווים."