כבודו של המלמד הראשון

כשרבי מנחם מנדל מקוצק היה כבר אדם ידוע ומכובד חזר לעיר גורַאי שבה נולד וגדל, ובא לבקר את רבו הראשון, שלימדו את האותיות ואת החומש.
שאל אותו רבו השני: "למה לא באת גם אלי, האם זו בושה בשבילך לבוא אלי?"
ענה לו הרבי: "אתה לימדת אותי פירושים שאפשר לקבל אותם ואפשר לדחותם: ההוא מפרש כך וההוא מפרש אחרת. הוא לימד אותי תורת אמת שאי אפשר לדחות אותה והיא נשארה אצלי. לכן מחויב אני לכבדו."