יראת שמים אמיתית

שני צדיקים נסעו פעם בדרכים והגיעו לכפר אחד. נכנס אחד מהם אל אחד הבתים כדי לבקש אש להדליק את הלוּלקֶע (מקטרת) שלו, והתעכב שם הרבה זמן, כרבע שעה. כשחזר לבסוף, שאל אותו חברו מדוע התעכב כל כך. ענה לו: התעכבתי כי למדתי עכשיו מהי יראת שמים. אספר לך מה ראיתי.
וכך סיפר: ראיתי את הכפרי שגר בבית זה מנסה לבקע ראש של עגל בקרדום. זו מלאכה קשה, והכפרי ביקש מאביו הזקן שיחזיק את ראש העגל, כדי שיצליח להכות בו כמו שצריך. ואולם האב לא תפס את ראש העגל כראוי והכפרי לא הצליח להכות בקרדומו. כעס הכפרי על אביו הזקן וצעק: אם לא הייתי ירא שמים הייתי דופק את הקרדום הזה בראשך! במקום הזה, סיפר אותו צדיק, למדתי הרבה על יראת שמים.