יגיע כפיך כי תאכל

אמר הרבי מקוצק: בגמרא נאמר כי אדם הנהנה מיגיע כפיו גדול אפילו מירא שמים (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ח עמוד א). האם הכוונה היא שעדיף לאדם לעסוק בענייני פרנסה על פני מאמץ של יראת שמים?
אלא יש להסביר את דברי הגמרא כך – אדם שעסוק בענייני פרנסה ארציים והוא לא משתעבד להם אלא מקפיד על "ראש בשמים", אדם כזה גדול יותר מירא שמים.