טנדא ורנדא

פעם אחת היה רב שהלך לאסוף ממון לעניין חשוב, שעבורו נצרך סכום כסף גדול מאוד. בא הרב אל גביר עשיר אחד, ודרש ממנו שישתתף וייתן תרומה. אמר לו הגביר: "אני מוכן לתת את כל הכסף הנדרש, בתנאי אחד – יש בביתי מלבוש של כומר, הנקרא 'טֶנדָא ורֶנדָא'. אם תלבש את הבגד ותלך בכל רחובות העיר בלבוש זה, אתן לך את הסכום הנדרש."
הסכים הרב ועשה כך. לבש את בגדי הכומר ועבר כך בכל רחובות העיר. אז לקח הרב מיד הגביר את הכסף, ואחר כך ביקש שייתן לו במתנה את המלבוש. הסכים העשיר ונתן לו.
לפני שנפטר הרב ציווה כי ממלבוש זה יכינו עבורו תכריכים לקבורתו. וכן עשו. רק חתיכה אחת מרגלו כיסו בבגד אחר, כי לא הספיק המלבוש לכל גופו של הרב.
לאחר שנים צריכים היו לפַנות את קברו אל מקום אחר, בשל איזו סיבה. כשפתחו את הקבר מצאו שלא נרקב גופו של הרב, וכל גופו נותר שלם, חוץ מאותו החלק של הרגל שלא כוסה בבגדי הכומר.