חטא היֶקים

החסיד ר' יקותיאל יהודה קַמֶלהַר היה מתבדח על חשבון המקפידים על דיוק בזמן, ואמר: "הדייקנים הם שחטאו ועשו את עגל הזהב.
המדרש בתלמוד הבבלי מספר, כי כשעלה משה אל הר סיני הבטיח לעם שיחזור ביום הארבעים בשעה השישית בצהריים. כיוון שחשבו שעבר הזמן, האמינו בני ישראל שמשה מת ובנו את העגל. אילו לא היו מקפידים כל כך על הזמנים, לא היו נרעשים מכך שעברה השעה השישית – יבוא בשביעית או בשמינית. בגלל דייקנותם היתרה יצא העגל הזה".