חוכמה ורגש

רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, היה אחד מתלמידיו הקרובים של המגיד ממזריטש. וכך אמר ר' שניאור זלמן:
"לפני שלמדתי אצל המגיד ממזריטש הייתי סבור שעל האדם להתבונן במידות החסד והגבורה, שבהן מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. עליו לראות ולהבין כיצד ההתבוננות השכלית וההכרה מכוננות גם את הרגשות שבלב – אהבה ויראה.
אחרי שלמדתי אצל המגיד ממזריטש הבנתי, שההתבוננות וההכרה אינן אלא הדבר עצמו – הן עצמן האהבה והיראה שבלב."