וואס מאכסטו

רבי לוי יצחק מברדיטשוב פגש פעם בשוק אדם אחד. איש זה היה טרוד מאוד בעסקיו. היה עליו לפרוע שטר חוב לבנק, ולא היה לו מספיק כדי לשלם את חובו, לפיכך ממהר היה לרוץ וללוות כסף כדי לשלם את השטר.
פנה אליו ר' לוי יצחק, עצר אותו ושאל: "וואס מַאכְסטוּ?" – מה שלומך ובמה אתה עוסק?
מיהר האיש להשיב כי טרוד הוא, ואין לו פנאי כרגע לשוחח. אבל הרבי המשיך ועיכב את האיש, ושוב שאל: "וואס מאכסטו?"
שב האיש ואמר כי אין לו פנאי, וכי הוא טרוד בעסקיו, ופנה לרוץ הלאה. אבל הרבי לא הרפה ממנו והמשיך ואמר: "טרם ענית על השאלה ששאלתי. אני שאלתי 'וואס מאכסטו' – מה 'אתה' עושה. עד עתה ענית לי מה אירע לך, אבל לא ענית לי מה אתה עושה."