השקר רודף

נושאים:

אמר רבי יעקב יוסף מאוסטרהא:
הבעל שם טוב הכריז כי הוא "אומר אמת."
נכדו, רבי ברוך ממז'יבוז' אמר: "אני איני אומר שקר."
ואני אומר: "אני יודע שאני אומר שקרים, אבל אני לפחות יודע זאת."
בנו של ר' יעקב יוסף, ר' אברהם, אמר כך: "ואני מבקש, שלפחות אדע שהשקר רודף אותי, כשם שנאמר בפסוק: 'שֶׁקֶר רְדָפוּנִי עָזְרֵנִי' (תהלים קיט, פו) – עזור לי לדעת כי השקר רודף."