השד האוחז בספר

מעשה באחד מתלמידיו של הבעל שם טוב שהעלה על הכתב דברי תורה ששמע מפי רבו. פעם אחת, ראה הבעש"ט שד ובידו ספר.
שאל אותו הבעש"ט: "מהו הספר שבידך?"
השיב לו השד: "זה הספר שחיברת!"
הבין הבעש"ט כי מישהו כותב את תורתו.
קרא הבעש"ט לכל תלמידיו ושאל אותם: "מי מכם כותב את תורתי?"
הודה אחד התלמידים שהוא זה שהעלה על הכתב את תורתו של הבעש"ט.
ביקש הרבי לראות את הכתבים, ולאחר שקרא בהם אמר: "איני רואה כאן אפילו דבר אחד שאמרתי."