הצנוע לא ידוע

רבי מנחם מנדל מוויטבסק היה נוהג להתפאר ולהתגאות, והיה מספר משל בשם רבי יעקב יוסף מפולנאה על עניין ההתגאות:
"משל למלך שיצא למלחמה ושם את כל אוצרותיו בתוך מצודה מבוצרת. והייתה לו אבן טובה אחת שחשש להפקיד אפילו בתוך המבצר האיתן ביותר. לכן החביא אותה בגל אשפה. שם לא ימצא אותה אף אדם – כך הענווה והגאווה."