הצילני מן הגאווה

צדיק אחד אמר סמוך לפטירתו: "ריבונו של עולם, יש לי עוד כמה רגעים לחיות – הצילני מן הגאווה ברגעים אלו."