העצבות אשמה

חסיד אחד בא לפני ר' אברהם מפּוּריסוֹב כשהוא מדוכא ועצוב:
"רבי, כל חיי מלאים עצב, יגון וסבל רב. מדוע נגזר עליי לחיות כך?"
השיב לו הרבי: "מניין לך שהעצבות והיגון שלך הם תוצאה של הייסורים? אולי הדבר הפוך – מפני שאתה עצוב, אתה סובל! נסה להתגבר על הדיכאון ולרכוש לך מעט שמחה, וממילא ייעלמו הייסורים מעצמם…"