הספר האבוד

באחת מנסיעותיו בא רבי זאב קיצֶס אל בית אחד, ומצא בו ספר שכתב רבי אברהם אבן עזרא. ראה ר' זאב בספר דברים תמוהים ומשונים – מי שנולד במזל פלוני ילך וימכור סחורה פלונית במזרח, ומי שנולד במזל אחר ילך ויסחר בסחורה אחרת לצד מערב, ועוד דברים כיוצא באלה.
דברים אלה נראו בעיניו כהבל וכדברי שחוק. והנה ראה, כי כתוב בספר שמי שנולד בשעה פלונית במזל פלוני יש לו סימן על גבו.
ידע ר' זאב כי נכדו נולד באותו היום ובאותה השעה הכתובים בספר. נסע לביתו, בדק ומצא כי אמת הדבר, וכי נמצא הסימן בגבו של הילד. כיוון שראה שאמיתיים דבריו של הספר, נסע שוב לאותו המקום, כדי לקחת את הספר. כשהגיע לשם מצא שנשרף הבית והספר שהיה בו.
ויש שסברו שזהו עונשו של ר' אברהם אבן עזרא. מאחר שהיה ממתנגדיו של רבי אלעזר הקליר, נגזר עליו שלא יתפרסמו רבים מן הספרים שחיבר.