המשחק חייב להמשיך

בימי השואה נרצח רבי שלמה דוד יהושע מסלונים והחסידות נשארה ללא מנהיג. לאחר שהפצירו בו, ניאות רבי מרדכי חיים קסטלניץ, זקן החסידים שבארץ ישראל, למלא את מקומו של הרבי. כשהסכים לכך, אמר:
"פעם אחת שיחקו שני שחקנים נלהבים במשחק השחמט. שעות רבות שיחקו ברוב תחבולות, ולפתע נפל אחד מכלי המשחק ונשבר. והנה ראו שדווקא המלך הוא שנשבר. כידוע, המלך הוא לבו של המשחק ובלא מלך אין שחמט. מה עשו? נטלו קליפה של אגוז ושמו במקום המלך, ובלבד שיימשך המשחק."