הכבוד, הכבד והרב

את חוש ההומור שלו ירש ר' נפתלי מרוּפְּשיץ מאמו, הרבנית מליסקָא.
ערב שבת אחד הביא לה דייג אחד דג גדול ודרש בעבורו סכום גדול. הלכה האישה לשאול את בעלה, ר' מנחם מנדל מליסקא, אם לקנות את הדג לכבוד שבת. ענה לה הרב: "אין זה יאה שרב עני כמוני יקנה דג יקר כל כך. המעשה ייראה כחילול השם גדול בעיני הציבור."
ואולם האישה לא הקשיבה לדברי בעלה. הלכה וקנתה את הדג.
בליל שבת, כאשר הגישה את קערת הדגים אל השולחן, החל הרב לפשפש בתבשיל כמחפש דבר מה.
שאלה האישה: "בעלי, מה אתה מחפש?"
השיב הרב: "אני מחפש את הכבד של הדג."
מיד ענתה לו ואמרה: "הלא כבר נאמר: 'במקום שיש חילול השם אין חולקים כבד לרב!'" (על פי תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף יט עמוד ב).