היו"ד של היהודי

"מפני מה אנו קוראים ביידיש ליהודי 'יוּד'?" – כך שאל רבי מאיר מפְּרימישלַן. וענה:
"לאות יו"ד בעברית יש רגל קצרה וקטנה. אם מגרדים מעט מן הרגל נשאר מעליה רק כתם פשוט. ואם מוסיפים על הרגל הזו, שוב נעלמת היו"ד והופכת לוי"ו.
כך הוא גם היהודי: אם חיסר מעט מן היהדות – נשאר הוא רק כתם מלוכלך".