הגג של הגיהינום

אמר ר' ברוך ממֶז'יבּוּז': "אם לא יניחו לי להיכנס לגן עדן, אעמוד על הגג של הגיהינום ואומר תורה. אז ישמעו כל הצדיקים בגן עדן ויבואו אליי, ויהפוך המקום לגן עדן".