דרך ארץ

אומרת המשנה במסכת אבות: "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" (אבות, פרק ב משנה ב). והסביר רבי אורי מסְטְרֵלִיסְק את המשנה כך:
מי שלומד ומלמד תורה צריך ללכת בדרכיה של הארץ ולהידמות לה. כל היצורים צריכים את הארץ ותלויים בה. כל האוכל צומח בארץ, ובעלי החיים אוכלים את הצומח ממנה. הבגדים גם עשויים מן הצומח מן הארץ. ולמרות זאת כולם דורכים עליה ועושים בה כרצונם: זה חופר בה וזה יורק עליה, זה משתין עליה וזה רוקד עליה. האם פעם התנשאה האדמה ואמרה: "איני רוצה את כל הסבל הזה?"
כך גם מי שהוא גדול בתורה כל כך, עד שכולם תלויים בו והוא מחיה את כל העולמות. גם הוא לא יתלונן ולא ימאס בתפקיד המוטל עליו.