דרישת שלום ללווייתן

אמר רבי שמחה בונים מפְּשיסחָה: "גדול כוחה של תפילה בשמחה יותר מכוחו של הבכי."
ומעשה שהיה בעת שהיה ר' שמחה בונים בנמל שבעיר דנציג, והנה נפל אדם אל המים וכמעט שטבע. קרא ר' שמחה בונים אל האיש, ואמר ביידיש: "גריס מעֶר דעֶם לויתָן", כלומר: "מסור דרישת שלום בשמי ללווייתן." והנה, עזר ה' לאותו אדם, שאחז בקרש אחד וניצל.
לימים אמר ר' שמחה בונים כי לא יכול היה לעזור לטובע בגלל הבהלה הגדולה והצער שבהם היה שרוי. אך כשאמר לטובע דבר בדיחה ונזרקה בו מעט שמחה, רק אז יכול היה לעזור לאיש שלא יטבע.