דור דור ודורשיו

בעת שהתקבל כרב הקהילה ברוּפּשִיץ, נשא רבי נפתלי דרשה לפני הקהל. הוא פתח במדרש שהיה חביב עליו, ולפיו הראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון את הדורות העתידיים ואת מי שינהיגו אותם, "דור דור ודורשיו", דור דור ומנהיגיו.
"מדוע צריך היה הקב"ה להראות לאדם הראשון גם את הדור ולא הסתפק במנהיג, ומדוע הקדים להראות את הדור לפני שהראה לו את המנהיג?" שאל הרבי.
"אילו היה רואה אדם הראשון אותי, את נפתלי 'מלמד התינוקות', עומד ומנהיג את הציבור," כך פתח את תשובתו, "היה הוא נדהם ומתעלף. וכי כיצד ייתכן שזהו רבי הראוי להנהיג את הדור? ולכן הראה לו הקב"ה קודם את הדור, כלומר – אתכם. עבור דור שכזה, נוּ, אפילו נפתלי נחשב לאדם גדול."