ברכה של נער

פעם אחת פגש רבי נפתלי מרופשיץ ילד בשם יהודה צבי, מי שעתיד להיות רבי יהודה צבי מרוֹזדִיל.
אמר ר' נפתלי לילד: "יודע אני כי יבוא יום ואתה תהיה לרבי ותברך את הבאים אליך. אם כן, התחל בי וברך אותי." הילד סירב. אמר לו ר' נפתלי: "דע לך כי גם בילדותי אמר לי רבי לוי יצחק מבּרְדִיטשוב את הדברים שׁאמרתי אני לך, וביקש שאברך אותו. אז גם אני סירבתי, כמוך. עד היום אני מתחרט על כך. ולכן, ברך אותי עכשיו כדי שלא תתחרט בעתיד."
אז הניח הילד את ידיו על ראשו של ר' נפתלי ובירך אותו.