בחזרה לגיהנום

אמר רבי נפתלי מרופשיץ: "בכל שבת מקבלים גם הרשעים מנוחה בגיהינום. ומי שבחייו היה נוסע לרבי, יכול לבקש בשבת שיראו לו את הרבי שלו כמו שהיה בשבת בעולם הזה, כי אם לא יראה את הרבי שלו לא תהיה לו מנוחה. אבל הרבי טיפש אם הוא מניח לו לחזור במוצאי השבת לגיהינום."