אני רואה גם דרך הכובע

פעם בא רבי יחיאל מִיכְל מזלוֹטשוֹב לעיר שמעולם לא היה בה. וכאשר באו לפניו אנשי העיר לקבל את פניו אמר לכל אחד מהם את חסרונותיו: מה מעשיו הרעים ומה מחשבותיו הרעות שעליו לתקן.
יצאו ממנו האנשים ואמרו למי שעדיין לא נכנסו אליו: "בא לכאן צדיק שמכיר את חכמת הפרצוף ורואה את מעשיו של כל אדם." התחילו לפחד להיכנס אליו. התייעצו ביניהם ואמרו שיורידו את כובעיהם על המצח ויקבלו את פניו במצח מכוסה כדי שלא יראה את מעשיהם ומחשבותיהם.
ראה הרבי שאנשים נכנסים אליו וכובעיהם מכסים את המצח עד עיניהם, ואמר להם: "אתם טועים אם אתם חושבים שמי שרואה דרך הבשר לא רואה דרך הכובע," והמשיך ואמר להם את חסרונותיהם.